Jesteś niezalogowany ...    Zaloguj się

Polecamy

Info

Najważniejsze info

Informacje o systemie monitoringu GPS.

Screen

Screen shots

Zrzuty ekranów naszego systemu.

Funkcje

Lista funkcji

Lista funkcji monitoringu GPS.

Funkcje

Cennik

Cennik usług monitoringu GPS.

Video

Video

Materiały video. Filmy pokazujące działnie monitoringu.

Instrukcja

Jak to zrobić

Artykuły pokazujące jak używać naszego programu

Faq

FAQ

Często zadawane pytania. Odpowiadamy.

Faq

Rozmaitości

Różne artykuły na tematy pokrewne. Motoryzacja, GPS, zarządzanie flotą ...

Faq

Technikalia

Artykuły techniczne na różne tematy związane z tematem monitoringu

Faq

Opinie

Opinie naszych klientów o systemie monitoringu pojazdów

Zrzuty ekranów

Grafiki pokazujące wybrane funkcje monitoringu pojazdów

MapaV Trasa przejazdu z wykresem prędkości
Mapka pokazująca trasę pojazdu z zaznaczonymi postojami. Pod mapą znajduje się wykres prędkości samochodu na poszczególnych odcinkach drogi. Zaznaczone są odpowiednio prędkości do 50km/h, od 50 do 90 km/h i powyżej 90 km/h.
Powiększ ...
 
Mapa szczegolowa Szczegółowa trasa przejazdu
Ta mapa pokazuje szczegółowo jakie dane zostały przekazane na serwer. Na mapie pokazana jest trasa pojazdu i wszystkie punkty pomiarowe. Pod spodem mamy natomiast listę wszystkich punktów pomiarowych jakie przesłał lokalizator zainstalowany w samochodzie na serwer.
Powiększ ...
 
Zestawienie Aktywność pojazdu - raport
Zestawienie aktywności pojazdu w określonych godzinach. Dzięki temu widokowi możemy w sposób zwarty przygotować raport na temat tras jakie przebył pojazd w zadanym okresie czasu. Raporty można zapisać w formie plików Word-a i Excel-a a następnie poddać je dalszej edycji.
Powiększ ...
 
Konfiguracja Konfiguracja podstawowych danych
Ekarn pokazuje stronę na jakiej konfigruje się lokalizator GPS zainstalowany w samochodzie. Możemy ustawić okresy w jakich przesyła dane i w jakich pozostaje nieaktywny. Tu też ustawiamy zakres czasowy w jakim monitoing pojazdów ma wysłać alarm o ruchu pojazdu.
Powiększ ...
 
EkoDriving Analiza techniki jazdy - EkoDriving
Funkcja analizująca technikę jazdy kierowcy. Na wykresie pod mapą mamy zobrazowane dane o prędkości pojazdu, obrotach silnika oraz wychyleniu pedału gazu. Analiza tych danych pozwala na określenie, czy kierowca jeździ w sposób ekonomiczny.
Powiększ ...
 
Poziom paliwa pod mapą Analiza trasy przejazdu i poziomu paliwa
Można w łatwy sposób analizować poziom paliwa w zbiorniku pojzdu. Lokalizator odczytuje dane z szyny CAN pojazdu lub z zainstalowanych sond paliwa i przekazuje na serwer. Dzięki temu można prześledzić dokładnie jego poziom w zbiorniku. Widać też gdzie i kiedy pojazd był zatankowany i ewentualnie gdzie spuszczano paliwo.
Powiększ ...
 
Poziom paliwa Dokładna analiza poziomu paliwa
Duży i czytelny wykres pozwala na dokładną i szczegółową analizę poziomu paliwa w czasie. Dzięki temu można wykryć bez problemu wszelkie nieprawidłowości w gospodarowaniu paliwem przez kierowcę.
Powiększ ...
 
Alerty paliwa Alerty poziomu paliwa z zbiornikach
W prosty sposób można zdefiniować alerty paliwowe. Dzięki nim osoba odpowiedzialna za flotę pojazdów otrzyma SMS-em lub mailem informację o tym, że w baku pojzadu zmienia się gwałtownie poziom paliwa. Może to oznaczać że pojazd jest tankowany lub że ktoś spuszcza paliwo. Alerty można ustawić tak aby reagowały tylko na jedną z tych sytuacji.
Powiększ ...
 
POI Punkty zdefiniowane
Punkty zdefiniowane (POI) dają możliwość dla uporządkowania danych terenowych. W ten sposób można nanieść na mapię i do bazy danych infomację o kotnrahentach czy oddziałach firmy. Pozwoli to w lepszy sposób planować trasę przejazdu pracowników.
Powiększ ...
 
Przekroczenie Predkosci Mapa Przekroczenia prędkości
W łatwy sposób można zdefiniować maksymalna prędkość jakiej nie powinien przekraczać dany pojazd. W przypadku gdyby jednak nastąpiło złamanie tej zasady system zarejestruje taką sytuację. Będzie można na mapie prześledzić wszystkie takie sytuacje i dokładnie wskazać kierowcy gdzie i kiedy miały miejsce. Ta funkcja podnosi bezpieczeństwo pracowników i samych pojazdów.
Powiększ ...
 
Tankowanie Mapa Ewidencja faktur paliwowych
System monitoingu prowadzi ewidencję faktur paliwowych. W pokazany sposób można wprowadzać infomacje i ilości zatankowanego paliwa oraz o miejscu tankowania. Dzięki temu w okresach pomiędzy tankowaniami można dokładnie rozliczyć ilość spalonego paliwa i wykryć wszelkie nieprawidłowości. Tworzone są odpowiednie raporty pozwalające na porównanie ilości zużytego paliwa z normami dla danego pojazdu.
Powiększ ...
 
Temperatura Mapa Pomiar temperatury
Po umieszczeniu czujnika temperatury w przestrzeni ładunkowej można kontrolować jej poziom. Dzięki temu łatwo można stwierdzić kiedy były otwierane drzwi do ładowni i czy warunki transportu towarów były zgodne z normami. Wszelkie odchylenia można zlokalizować w czasie i przestrzeni na mapie cyfrowej.
Powiększ ...
 
Temperatura Szczegóły Pomiar temperatury - szczegóły
W przypadku pojawienia się wątpliwości co do prawidłowego poziomu temperatury, system udostępnia dokładny wykres jego poziomu z oznaczeniami punktów pomiarowych. Pozwala to w prosty sposób zlokalizować problem.
Powiększ ...
 
Strefy Na Mapie Definiowanie obszarów na mapie
Zastosowana w systemie mapa pozwala na łatwe definiowanie obszarów o dowolnym kształcie. Tak zdefiniowane strefy pozwalają na śledzenie pojazdu na wiele sposobów. Pozwalają też na budowanie raportów pokazujących co dany pojazd robił w wyznaczonym obszarze. Zdefiniować też można alerty które wysyłają SMS lub mali z informacją gdy pojazd np. wjedzie w zadany obszar.
Powiększ ...
 
AktywnoscWStrefie Raport aktywności w strefach
Program generuje raport pozwalający na analizę aktywności pojazdu w zdefiniowanych strefach. Dzięki temu ułatwione jest analizowanie czasu pracy pracownika bo można się skupić tylko na interesujących nas obszarach.
Powiększ ...


ramka_3_tlo_3